Härskartekniker på jobbet? Så kan du sätta stopp.

Härskartekniker? Så kan du sätta stopp.

“Härskartekniker precis som mobbing sker ofta i det fördolda, med blickar, i antydningar och kan därför vara svårt att konkret komma åt. Men genom att se det som vore det på en teaterscen, kan du sätta ord och säga stopp.”

Du har kanske stött på härskartekniker bland dina medarbetare, eller som chef anat att informella ledare kört över sina kollegor. Då kan härskartekniker ha varit inblandade. Problemet är bara det att härskartekniker ofta är svåra att benämna. Men genom att se det som sker som vore det på en teaterscen, kan du säga stopp. Med kunskap och motstrategier från psykologi och drama går det att genomskåda när någon försöker manipulera  – på jobbet, på föräldramötet eller i förhållandet.

Vad är härskartekniker?

“Det är inte du som är dum. Det är någon annan som gör dig dum.”

Berit Ås, socialpsykolog

Härskarteknikerna modell 1970. En forskare som undersökte makt och maktmanipulation, redan på 70-talet var den norska socialpsykologen Berit Ås. Hon forskade kring härskartekniker och identifierade fem stycken.

Enligt henne är dessa tekniker olika sätt för en dominerande grupp, som på den tiden oftast var lika med män, att behålla sin makt eller dominans över andra: nya individer eller grupper. Här följer de ursprungliga fem. Men där efter nya, som forskare upptäckt allteftersom kvinnor tar mer och mer plats i yrkeslivet.Läs listan här nedanför!

Härskartekniker på jobbet

1: Osynliggörande

Det kan handla om att i olika sammanhang inte presentera någon vid namn eller ens nämna kollegans insats, men också att tala om hens arbete och insatser på ett förminskande sätt.

Mer indirekta tekniker handlar om att avleda uppmärksamheten från dig eller kollegan exempelvis när du eller den andre talar under ett jobbmöte, genom att skapa störande ljud, att skrapa med stolen, bläddra i papper, hosta och harkla sig.

Tekniken “härskaren” använder är att firfina signalerna, använda diskreta gester och respons, som att hen att inte antecknar det som du eller kollegan säger eller att inte ställa frågor som visar att man är intresserad av det du talar om. Denna teknik kallar författaren och professorn Alf Rehn för ”minimakt”.(Boken “Makt” 2009)

Härskartekniker motstrategier

Motstrategin: Tag plats på scen! Handlar det om en diskussion där du själv pratar men de andra inte lyssnar, kan du avbryta direkt när du märker att någon annan brister i uppmärksamhet.

 • Du kan lära mycket av duktiga skådespelare som ”tar scenen” Du går upp mot mitten av scenen eller arenan. Se till att du har ljuset på dig så du syns. (Var i taket sitter strålkastarna?)
 • Stanna, utan att säga något, men le vänligt och håll blicken fast och värdigt mot den eller dem som avleder uppmärksamheten från dig. Du tar nu aktivt fokus.
 • Rör dig gärna lite långsammare än du skulle gjort privat.
 • Tala först därefter,  uppmärksamma personerna på det otrevliga beteendet genom säga rakt ut att: ”Trevligt att alla är här. Jag uppskattar mycket att ni lyssnar.”

Synliggör mer plumpa kommentarer eller medvetna  härskartekniken genom att säga:

  ”Hörde jag rätt?

”Sa du verkligen …”,

”Menar du med det att…?”.

”Oj, nu glömde du viss att presentera mig vid namn, men sånt kan hända även den bäste.”

 Utöver sådana mer uppenbara osynliggöranden ser vi också att teknikutvecklingen med all elektronik utgör ett splittrande inslag på möten, även om det inte är en härskarteknik.

2: Förlöjligande

 ”Höhö…det var ju ett originellt sätt att se på saken…”

eller ”Snygg skjorta Stefan. Finns den i din storlek också?”

Den som förlöjligar vill få dig att sjunka genom jorden. Men stå kvar. Bromsa upp konversationen och be att förlöjligandet analyseras.Hur menar du?”

Besläktat med förlöjligandet är infantiliseringen. Den innebär att du tilltalas som, och förväntas vara ett barn.

Det är bekvämt för den andre, som alltså uppträder som vuxen eller förälder och vet bäst. Får man en klapp på axeln eller tilltalas ”Lilla gumman/lille gubben” kan det vara tufft att återta sin vuxenroll. Men det går, med en inövad motstrategi.

Motstrategi:

 • Ifrågasätt, agera utifrån ditt vuxen-jag.

Det är ett sätt att se sig själv och andra som utvecklats inom psykoterapiformen Transaktionsanalys, TA. Läs mer om TA här.

 • Men i vardagen kan du åter igen inspireras av skådespelaren.
 • Agera som dramats drottning. Höj hakan. Sätt stopp. Sätt blicken i den som förlöjligar. Sätt press:

Jag vill att du förklarar närmare och preciserar vad det är du menar med lilla gumman/lille gubben.

 • Upprepa gärna det motparten sagt ord för ord och be om närmare förklaringar.

”Förstår jag dig rätt när du menar att…?”

”Vad jag hör dig säga är….. ……, menar du verkligen det?”

3: Undanhållande av information

Den som kommer till ett möte märker att några andra har information de inte delat med sig av.

Motstrategi:

 • Kräv korten på bordet.
 • Det går att känna igen ”undanhållande av information” och kräva korten på bordet, för ofta försöker de som vill driva igenom en fråga få det gjort snabbt. Stress är en signal att information undanhållits.
 • Ta dig därför tid, genom att bromsa.

”Vad bra att ni har diskuterat detta! Nu får ni berätta för mig också, så att vi tillsammans kan komma till beslut”.

Kortfattat:

Ha som krav att i förväg bli grundligt informerad när beslut ska fattas. Begär exempelvis att mötesordningen hålls, att agendan för det stundande mötet sänds ut god tid i förväg.

Använd gärna det egna nätverket för att skaffa information.

4: Dubbel bestraffning

Är du noggrann får du höra att du är petig, är du bestämd kallas du bitchig/burdus och är du en god lyssnare avfärdas du som svag.

Motstrategi: Bryta mönstret

”Det var tråkigt att du ser det så. Men sådan är jag. Har du problem med det?”

5: Påförande av skuld och skam

Den femte härskartekniken innebär att någon annan får dig att känna skam och skuld för en handling, en egenskap, en händelse eller en situation, trots att det inte är du eller din person som är den utlösande faktorn.

Motstrategin: Intellektualisera

Att sätta ord på sina känslor är en hjälp. Hur såg situationen ut rent konkret? Varför kände du skuld här? Hur tror du att situationen upplevdes av de övriga?

Fanns det något dolt budskap i det som förmedlades, och hur skulle du kunna sätta ord på detta?

Då vi alla är beroende av gruppgemenskap, känslan av samhörighet, kan det vara viktigt för alla på en arbetsplats att ”rädda” såväl situationer som relationer, även om det sker på bekostnad av en omedveten förlust av den egna självaktningen?

Vad är härskartekniker?

Härskarteknikerna modell 2023.

Nya tekniker när kvinnor tar plats och får makt

Över sjuttio år efter att uttrycket Härskartekniker myntades är de lika aktuella, de har bara utvecklats.

Organisationskonsulterna Helene Thomsson och Ylva Elvin-Nowak har studerat makt och manipulation av makt på arbetsplatser och skrivit en bok i ämnet, ”11 nyanser av tystnad”.

De menar att det numera inte går att kategorisera teknikerna som man tidigare gjort, framförallt för att Berit Ås fem ursprungliga tekniker byggde på att det var män som härskade över kvinnor på den tidens arbetsplatser.

Härskarteknik chef

Stora delar av världen har i dag gått framåt, kvinnor är chefer och med och konkurrerar om makten. Det har även lett till att härskarteknikerna blivit mer förfinade. Något som även kvinnliga chefer behöver identifiera och ta itu med.

Men fortfarande, förklarar Helene Thomsson och Ylva Elvin-Nowak, kan en duktig härskare få otroliga fördelar genom att manipulera sina kollegor. De lägger bara ett antal nya tekniker till de fem som Berit Ås formulerade.

Snällhet

Chefen, kollegan, partnern eller vännen som använder sig av denna teknik är alltid god, mån om att alla ska vara överens, gör saker mot dig, eller den andre ”för ditt eget bästa”.

På det sättet blir personen svår att kritisera och får sin vilja igenom.

Liten, svag och ynklig

Ett annat sätt att få bekräftelse från omgivningen kan vara ett offer, eller mindre drastiskt, en person det kan vara lite synd om. Inom teatern används begreppet ”status”, alltså var i en hierarki, i en grupp en karaktär ser sig och ses av de andra.

Men bara för att mamman eller brodern i en pjäs av Lars Norén eller Strindberg, har låg status, innebär det inte att personen är maktlös.

Rollkaraktären kan styra genom allt från att utlösa beskyddarinstinkten hos andra till att skapa skuldkänslor. Och på så vis få sin vilja igenom.

Kollegorna på jobbet vågar inte säga emot, eftersom det kan uppfattas som taskigt.

Kul kille

En del härskartekniker funkar bara när avsändaren är en man.

Den ”goa gubben” eller bullrige chefen är ett sådant exempel. Han är positiv och glad, drar vitsar och härskar över sina underordnade genom att vara trevlig.

-Men han styr med järnhand och lyckas eftersom alla vill vara honom till lags, säger Helene Thomsson, som är medförfattare till boken.

En kvinna skulle knappast kunna komma vidare med att dra vitsar och bullra. Istället finns det en annan metod som ger samma resultat.

Härskartekniker i skolan: Skolgårdsdrottningen

Denna härskarteknik går ut på att en kvinna i maktposition använder sig just av sin ”kvinnlighet”. I Thomsson och Novaks bok, beskrivs en strategi som syftar till att få en annan kvinna att känna sig underlägsen.

Tekniken kan säkert många kvinnor känna igen från mellan- eller högstadiet där skolgårdsdrottningen finslipade detta sätt att härska och söndra.

Drottningen, som också finns i Shakespeares pjäser och nutida dramatik ler hela tiden trots att hon utstrålar fientlighet med blickar och undertext, alltså vad som sägs mellan raderna.

Hon försöker få andra kvinnor/flickor att ifrågasätta sig själva och sin kompetens, popularitet eller ”kvinnlighet” genom att själv utstråla självförtroende och få klassens, killarnas, arbetsplatsens blickar riktade på sig.

Motstrategi:

 • För högstadieflickor – invänta gymnasiet och andra klasskamrater.
 • Vuxna: Prata med närmsta chef. Ställ krav.
 • Byt jobb.
 • Odla din personlighet, väx i andra miljöer. Gå kurs i improvisationsteater, eller kreativt skrivande.
 • Lär av de gamla stoikerna, filosoferna. Se tiden an. Inse att när du möter skolgårdsdrottningen om tio år kommer personen att vara precis som förr, bara mer neurotisk och sliten.

Kompetens-avklädning

En härskarteknik som kan användas av alla. Du som ska avklädas befinner dig i en situation du tror dig behärska. Kanske som projektledare, eller så ska du tala på föräldramötet i skolan.  Du är påläst. Motiverad. Du är kunnig. Plötsligt visar någon eller några i gruppen att så är det inte alls.

Kompetensavklädning bygger på ett visst mått av överrumpling vilket ofta får stor effekt speciellt om det sker inför publik. Du, mottagaren ifrågasätter sig själv och luras in i skamkänslor.

Och skam, genans och i förlängningen din tystnad är vad den andre vill uppnå. Och det är lätt att gå i den fällan.

När vi körs över pumpar adrenalinet ut i kroppen. Flyktmekanismen i reptilhjärnan aktiveras. Vi vill bara bort.

Men gör tvärt om. För då, i dessa skarpa lägen när försvar och flykt vill ta över, är det extra viktigt att ha några säkra kort klara att spela ut.

Lär in några färdiga repliker! Inrepeterade svar och en inrepeterad motstrategi att ta till. (Allt detta och mycket mer lär du på Frid & Freuds Talarskola för knäsvaga.)

 • Ta ett djupt andetag.
 • Ta tid.
 • Ta ett steg fram.
 • Ta ögonkontakt med den andre.
 • Ta kontroll, genom att använda det som kallas “Fyra sekunders maktblicken”.

Genom att vara tyst flyttar du då uppmärksamheten, tillbaka till “avklädaren”. Först därefter ska du säga något.

”Ja, tack för synpunkten. Men nu går jag vidare” Och du fortsätter din dragning. Alternativa repliker är:

”Det är intressant, vill du med det ha sagt att jag har fel?”

”Det är intressant, men vad är den egentliga orsaken till att du frågar?”

”Det är intressant, jag talar gärna mer om det efteråt.”

Vänd dig sedan bort från den som vill klä av dig, mot de andra i rummet.

”Då vill jag gärna fortsätta. Okej?

Men det är viktigt att förstå, och det påpekar Helene Thomsson och Ylva Elvin-Nowak: härskartekniker fungerar enbart om omgivningen tillåter det och det är inte alltid härskaren själv är medveten om vad han eller hon håller på med.

Tala med chefen

Bästa receptet för att bemöta en destruktiv kultur på en arbetsplats är att ta upp problemet med chefen, den person som är ansvarig för arbetsmiljön.

En ytterligare väg är att prata med sina kollegor och bilda en allians där fler än du själv börjar uppmärksamma härskarteknikerna och agera.

Om man är utsatt och modig nog att ta upp diskussionen med en härskare ska man samla på sig konkreta exempel, lägga fram dem och prata utifrån hur man själv upplever det, sammanfattar Ylva Elvin-Nowak.

Härskarteknikerna kan orsaka mycket skada, och egentligen handlar det om mobbningstekniker.

Och mobbing är ett stort problem. Inte bara på skolgårdar. Så ta problemet på allvar.

Träna svåra samtal

Ta som chef ett omedelbart möte med eventuella “härskare”. Träna helst i förväg, se Frid & Freuds kurs “Chefens svåra samtal”.

Som kollega – tala med den som har chefsansvar.

Är det din chef som är mobbaren, tala med chefens chef. Händer inget, fundera på om din kompetens och unika person inte skulle kunna växa och utvecklas på en annan, friskare arbetsplats.

Ser du möjlighet att din arbetsplats kan utvecklas – kontakta Frid & Freud här, eller läs om våra kurser i kommunikation och konfliktlösning, här!

Dela:

VI ÄR FRID & FREUD

Vi håller kreativa utbildningar i modern retorik och kommunikation. Har ni en kommunikationsutmaning så matchar vi den med en lösning.

lasse (at) fridfreud.se