“Min drivkraft? Att se personerna på en arbetsplats utvecklas från motspelare till medspelare, bli modigare och ha kul tillsammans.”

Om Frid och Freuds unika metod

I över 20 år har jag, Lasse Frid tränat tusentals chefer och medarbetare till att bli modiga talare. Dessutom har Frid & Freud övat personalen i mängder av företag och på kommuners kontaktcenter att  bemöta besökare besvara telefonsamtal på ett enhetligt och inbjudande sätt.

Genom åren har detta resulterat i en unik metod som bygger på en journalistisk förstudie, dramapedagogikens inspirerande övningar och regissörens öga för varje individs personliga styrkor. Glöm trista föreläsningar, på Frid och Freuds kurser deltar du aktivt för att öva upp nya förmågor som du inte fått möjlighet att utveckla själv!

  • Noggrant förarbete och skräddarsydda övningar som speglar varje arbetsplats unika behov och verklighet.

     

  • Teamstärkande övningar och realistiska rollspel som inspirerar och stärker deltagarnas mod, engagemang och arbetsglädje.

     

  • Uppföljning och stödmaterial i både text-, film- och chattform, för att tillgodose så många lärstilar som möjligt och se till att ni når ända fram och fortsätter utvecklas efter avslutad kurs.

Behöver din arbetsplats fylla på med inspiration, engagemang och mod?

Om rollspel

Vår pedagogik hämtar inspiration från dramapedagogik, teater och psykologi. I några av våra kurser får du prova på rollspel. Rollspel är en blandning av pedagogik och teater. Men du som deltar tittar inte på. Du får vara med och stiga in i spelet och agera i din egen yrkesroll. Är du chef och vill träna svåra samtal? Då får du möta en skådespelare som spelar medarbetare. Det blir känslor, psykologi, kroppsspråk. Men det sker i en trygg miljö, och du har möjlighet att prova igen. Vi vet ju att ny kunskap måste repeteras för att fastna.

Rollspel är mer än utbildning. Med både allvar, humor och psykologi blir det en upplevelse för livet.

Har du frågor om vår pedagogik, eller vill veta mer? Kontakta Frid & Freud

Frid & Freuds bakgrund

Som ung skådespelare drygade jag ut den ofta skrala kulturarbetarlönen, med diverse lärarvikariat och andra småjobb. Snabbt slog det mig att många arbetsplatser var oerhört glädjelösa. Varför är det ett “nej” inbyggt i väggarna på vissa jobb? Där föddes idén att uppmuntra samspel och glädje genom att använda improvisationsteater och dramapedagogik, metoder jag tog med från det kreativa och roliga arbetet med fria teatergrupper i Stockholm och Uppsala.  

Långt senare, när jag börjat coacha chefer och medarbetare på andra arbetsplatser såg jag samma sak – hur talare trots goda intentioner, tråkade ut sina lyssnare. Inte minst genom att mata fram oändliga rader av powerpointbilder. 

Utifrån min utbildning från teaterhögskolan, journalisthögskolan och Dramatiska Institutet, där jag på olika sätt tränats i konsten att berätta en historia, skapade jag 1999 företaget Frid & Freud. Min avsikt var och är att träna er som arbetar på företag och kommuner att bli modiga talare och bra berättare. Och på så vis dra i samma riktning, spela i en och samma föreställning. 

Sedan dess har jag tränat mängder av chefer och medarbetare från både statliga och offentliga organisationer. Cloetta, Helsingborgs stad och Öresundskraft är bara några exempel.

Frid & Freuds talarskola har genom åren dels varit räddningen för hundratals knäsvaga talare, dels har träningen bidragit till starka varumärken och konkurrenskraftiga företag – något som blivit allt viktigare i dagens värld. Våra rollspel har hjälpt både ledare och personer i supporten att bemöta starka känslor och hantera svåra samtal. Och med improvisationsteaters ger vi hela tiden arbetsplatser rolig och nyskapande team building – allt med hjälp av teaterns fantastiska förändringskraft!.

Behöver din arbetsplats fylla på med inspiration, engagemang och mod?
VI ÄR FRID & FREUD

Vi håller kreativa utbildningar i modern retorik och kommunikation. Har ni en kommunikationsutmaning så matchar vi den med en lösning.

lasse (at) fridfreud.se