Utbildning

Bemötande inom vården

Attrahera ny personal, ta hand om era vikarier och ge brukarna ännu bättre bemötande. Professionellt bemötande med övningar och inspiration från psykologi och Forumteater.

Modern kurs inom gott bemötande i Skåne

Sveriges befolkning lever allt längre. Äldres behov av vård och omsorg öka kraftigt. Samtidigt blir konkurrensen om kompetenta medarbetare allt tuffare. Utmaningen kan klaras, om ni satsar på era fasta medarbetare och trogna vikarier. Men inte genom att skicka dem på sövande föreläsningar med Powerpoint. Nej, en motiverad medarbetare skapas genom hållbar fortbildning, utvecklande träning något som engagerar och tar fram initiativ och självledarskap. Lomma äldreomsorg gjorde så. Läs mer om Lommas arbete:

Professionellt bemötande inom vården

I Frid & Freuds moderna utbildning Bemötande inom vården visar vi på hur avgörande bemötandet är för att vårdtagare, kollegor och anhöriga ska känna tillit.

Genom övningar från psykologi och dramapedagogik inser du varför någon lyssnar eller inte lyssnar till det du som arbetsledare har att säga. Med praktiska övningar hjälper vi dina medarbetare hantera dem som försöker använda härskartekniker för att få fördelar, vi tränar alla att se mönster bakom eventuell passiv aggressivitet och offerkoftor, något som kan hjälpa sådana personer att bli medarbetare som både du, vikarier och anhöriga ser fram emot att samarbeta med.

Kurser i Malmö och Skåne

Frid & Freud ger kurser i kommunikation och bemötande i vården med utgångspunkt från Malmö, men ger gärna kurser i Lund, Kristianstad, Helsingborg – ja hela Skåne och södra Sverige.

Organisationsutveckling med inslag av psykologi och Forumteater

Ja, ni tränar er att snabbt skapa en arbetsplats som utmärks av gott bemötande. Under vår kurs hjälper vi dina medarbetare ta fram sin respektive personliga styrka och därigenom våga ta mer ansvar. Men vi gör det inte med föreläsningar. Nej, vi tror på kursdeltagare som tar till sig en utbildning genom att vara aktiva och själva prova på. Därför använder vi inte Powerpoint utan Forumteater.

Bättre vård­kommunikation med hjälp av Forumteater

För att tydligt visa på olika sätt att bemöta medarbetare, anhöriga och vårdtagare spelar vi upp korta scener framför kursdeltagarna, scener ni själva föreslagit. All forskning visar att aktiv träning, kopplad till den egna verkligheten fungerar bättre och än teori.

Genom att använda Forumteater synliggör vi först vardagskonflikter men visar sedan hur man på ett enkelt sätt kan hitta möjligheter till förändring.

Vi kompletterar Forumteatern med en interaktiv del där deltagarna, i bikupor, får diskutera situationerna som visas. Hur gjorde vi i Lomma?  Läs mer här:

Vad våra kunder säger om Forumteater

Det är annorlunda, det är på riktigt, det kryper in under skinnet. Och det påverkar.

Lomma kommun

Anna-Maria Banck, enhetschef äldreomsorgen 2022

Lär dig allt om ett gott bemötande!

Med inspiration från psykologi och Forumteater kan du lära dig att skapa ett professionellt förhållningssätt och bemötande i alla situationer. 

Bemötande inom vården är en kurs för ...

Omsorgschefer som leder tillitsbaserat

Många omsorgschefer ser behovet av att arbeta aktivt med tillitsbaserat ledande. Detta skapar engagemang bland medarbetarna - och på så vis ännu bättre bemötande inom organisationen.

Medarbetare som tar ansvar

Mängder av medarbetare tröttnar på offerkoftor och bråk, men saknar en tydlig modell för att lösa energitjuvar som passiv aggressivitet och onödiga konflikter.

Den som vill fortsätta utvecklas

Alla på jobbet strävar säkert efter tillitsfullt bemötande till vårdtagare, anhöriga - och kollegor. Men det behöver tränas.

Er som bygger tillit inom teamet

En arbetsplats som inte tar hand om sina viktiga vikarier dräneras sakta. Därför bygger en kreativ arbetsplats på att också vikarier får ett bra bemötande - så att de kommer åter tillbaka.

Dig som längtar efter en modern utbildning i bemötande

Bemötandeträningen med Transaktionsanalys och Forumteater Är för alla som vill träna, få handfast feedback och konkreta verktyg som visat sig fungera för hundratals kursdeltagare.

Känner du igen dig? Då är vår kurs i bemötande inom vården perfekt för dig och dina kollegor.

Kursinnehåll

Vill du förbättra din kommunikation och öka nöjdheten idag?

Om kursen Bemötande inom vården:

Omsorgen ställer stora krav på de verksamma. Stressen är en utmaning, eventuell personalomsättning är en annan. Därför kräver en träning i bemötande både tydliga mål och en metod som fungerar på en sammansatt personalgrupp.

Detta är anledningen till att Frid & Freud valt att använda aktiv träning där personalen tar del istället för att de passivt ska lyssna på en föreläsning.

Förstudie - intervjuer för bättre bemötande

För att förstå ledningens mål inleder vi med att ta fram underlag till träningen, inte minst exempel ur er verksamhet, det som vi sedan gestaltas på scen i Forumteatern. Vi gör en förstudie – en journalistisk intervju av uppdragsgivaren samt personer som är verksamma inom de verksamheter som skall tränas i teori och Forumteater.

Forumteater med exempel ur er verksamhet

Forumteater är en metod som visar vardagskonflikter och hur man enkelt kan hitta lösningar. Men publiken behöver inte själv gå upp på scenen. De iakttar och interagerar genom att säga ”stopp - där är det fel bemötande inom vården”. ”Prova att bemöta annorlunda”. Scenerna som framförs av skådespelare skildrar aktuella situationer deltagarna känner igen. I Frid & Freuds upplägg kombinerar vi Forumteatern med en enkel teorimodell: Transaktionsanalys, (TA).

Teori: Transaktionsanalys, (TA)

Transaktionsanalys är ett etablerat verktyg för organisationsutveckling. Teorin är konkret och enkel att ta till sig. Kärnan är att kunna ta ansvar för sina handlingar. TA visar dessutom hur vi människor agerar under stress, och med den kunskapen får deltagarna diskutera situationerna som visades i Forumteatern. Men för att kunskaperna ska leva vidare på arbetsplatsen följer vi upp med dokumentation och repetition.

Presentationsteknik

Effektiv presentationsteknik handlar om att, precis som sångare och andra artister använda hjälpmedel, men göra det väl förberett. Du tränar konsten att använda mikrofon eller Powerpoint så att publiken inte somnar.

Dokumentation av bemötandeträningen

Efter utbildningen sänder Frid & Freud ut sammanfattning till samtliga deltagare. Genom att läsa vad man praktiskt gjort förstärks inlärningen och kunskapen fästs i minnet.

Egenarbete för verklig organisationsutveckling

Under terminen föreslår vi att arbetsgrupperna lägger in uppföljande diskussioner, kring professionellt bemötande i vården, exempelvis under arbetsplatsträffar. Genom att chefer och medarbetare repetera och tar upp utbildningens frågor befästs kunskapen. Detta är viktigt. Utan repetition sker ingen förändring och bestående organisationsutveckling.

Utvärdering

Efter träningen genomför vi ihop med uppdragsgivaren en utvärdering, som sänds till deltagarna. ”Hur har utbildningen landat?”. ”Hur går ni vidare?”

Hur kan vi hjälpa er skapa ännu bättre bemötande inom vården?

Vanliga frågor om bemötande inom vården:

Vad är bra bemötande inom vården?

Vad som vårdtagare eller anhöriga upplever som ett gott bemötande varierar självklart, men grundläggande är att visa respekt och intresse för personens situation. Lyssna, samtidigt som man hanterar den egna stressen, undviker att döma och hellre ställer frågor istället för att leverera egna färdiga svar. Genom ett gott bemötande går det att skapa tillit från vårdtagare och förtroende bland medarbetarna i teamet.

Vad menas med professionellt bemötande?

Professionellt bemötande innebär att personalen agerar på ett sätt som alltid sätter vårdtagaren, med den personens behov i centrum. Bemötandet får då inte styras av den professionelles egna behov eller känslor!

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund?

En värdegrund utgörs av en samling centrala värden som ligger till grund för mänskliga relationer i en demokratisk gemenskap. Värdegrunden kan därmed inte innehålla värden som är exkluderande. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men att tillämpa en värdegrund kan behöva tränas återkommande, gärna i praktisk träning.

Kontakta Frid & Freud

Är du chef på företag eller enhet med minst 10 medarbetare?

Vi håller kreativa utbildningar i kommunikation och bemötande i vården. Har ni en utmaning så matchar vi den med en lösning.

Intresseanmälan till utbildning i Bemötande inom vården