Case study: Lomma kommun Hemtjänst och SÄBO, särskilt boende

2022 beslutade Lomma kommun träna personalen inom äldreomsorgen i bemötande. Frid & Freud fick uppdraget som kom att gälla bemötandeträning av cirka 300 medarbetare inom hemtjänst och SÄBO, särskilt boende. 

Det som bland annat gjorde att Lomma valde Frid & Freud var att formen för träningen skilde sig från många andra företags: Frid & Freud avvänder Forumteater.

Varför valde Lomma Äldreomsorg Forumteater?

Spela videoklipp

Träningen bestod av halvdagar som inleddes med:

Förstudie - intervjuer

Frid & Freud tog fram underlag till Forumteaterns korta scener genom en förstudie – en journalistisk intervju av uppdragsgivaren samt personer som är verksamma inom de verksamheter som skulle tränas.

Forumteater

Forumteater är en metod som synliggör vardagskonflikter och visar hur man på ett enkelt sätt kan hitta möjligheter till förändring. Men publiken behöver inte själv gå upp på scenen. De iakttar och interagerar efteråt eller genom att säga ”stopp - där är det fel”. ”Prova att göra annorlunda”. I Frid & Freuds upplägg kombinerade vi Forumteatern med en enkel teorimodell: Transaktionsanalys, (TA).

Vad är Transaktionsanalys?

Transaktionsanalys är ett etablerat verktyg för organisationsutveckling. Teorin är oerhört konkret och enkel att ta till sig. Kärnan i TA är att inse och kunna ta ansvar för sina handlingar.

Dokumentation

Efter halvdagarna sände Frid & Freud ut sammanfattning till samtliga deltagare. Genom att läsa vad man praktiskt gjort förstärktes inlärningen och kunskapen fästes i minnet.

Repetition via Youtubefilmer

Lomma spelade i samarbete med Frid & Freud in träningen på video. Filmerna lades upp på kommunens intranät. Genom att deltagarna där kunde se vad man gjorde förstärktes inlärningen och kunskapen fästes i minnet.

Egenarbete

Under terminen lägger enhetscheferna in gruppdiskussioner kring utbildningens frågor, exempelvis under arbetsplatsträffar. Genom att chefer och medarbetare repetera och tar upp utbildningens frågor befästs kunskapen.

Utvärdering

Efter träningen gjordes en utvärdering. ”Hur har utbildningen landat?”. ”Hur går ni vidare?” Utbildningen fick betyget 4.54 på en femgradig skala.

Vill ni också få en träning som är på riktigt, kryper under skinnet och som påverkar?

Kontakta Frid & Freud

Är du chef med minst 10 medarbetare?

Vi håller kreativa utbildningar i kommunikation och bemötande inom kommunen. Har ni en utmaning så matchar vi den med en lösning. 

Jag vill veta mer. Ring eller maila mig gärna.