Utbildning bemötande

bemötande INOM KOMMUNEN

Lär er hantera vardagsstress, lösa konflikter och kommunicera rakt så alla förstår och blir delaktiga. Det leder till ökad trivsel, och bästa bemötandet av både kollegor och dem ni arbetar för, kommunens medborgare.

Modern kurs inom gott bemötande i Skåne

Stress på jobbet med olösta konflikter och irritation leder tyvärr till dåligt bemötande av både kollegor och medborgare. Och i förlängningen fler sjukskrivningar. Så för att orden “bra bemötande” inte ska fastna i fluffiga formuleringar  är det viktigt att göra ord till konkreta handlingar. Och allt detta är något som  behöver tränas. 

Bemötandeträning

I Frid & Freuds moderna bemötandeutbildning visar vi på hur avgörande minskad stress, rak kommunikation och bemötande är för att nya och gamla kollegor ska känna tillit och utvecklas som team. Men lika mycket för att medborgare som behöver era tjänster ska hysa förtroende för kommunens medarbetare.

Utbildning för chefer och team 

En framgångsrik utbildning i bemötande, startar med cheferna. Genom våra övningar från retorik och psykologi får du tekniker att ännu bättre nå fram med det du har att säga på jobbet. Med praktiska övningar tränar vi som nästa steg dina medarbetare att ta egna initiativ, arbeta i team som trivs och når sina mål.

Kurs med inslag av psykologi

Ni tränar er att snabbt skapa en arbetsplats som utmärks av gott bemötande. Under vår kurs hjälper vi dina medarbetare att ta fram sin personliga styrka och våga ta mer ansvar. Men vi gör det inte med föreläsningar. Nej, vi tror på kursdeltagare som tar till sig en utbildning genom att vara aktiva och själva prova på. Därför använder vi både psykologi och Forumteater.

Bättre samarbete med Forumteater

Stress och missförstånd är tyvärr en verklighet på många arbetsplatser. Det är lätt att fastna i en roll och inte hitta ut.

Därför använder Frid & Freud Forumteater där vi spelar upp verklighetsnära situationer för er. Så kan ni tryggt titta på, få distans och själva förstå lösningar, och på så vis hitta er väg ut.

Vi kompletterar Forumteatern med en interaktiv del där deltagarna, i bikupor, får diskutera situationerna som visas. Och det visar sig fungera mycket bra. Hur gjorde vi i till exempel i Lomma? Läs mer här.

Vad våra kunder säger om Frid & Freud

 

. ”Frid & Freud skapar ett lärande med teori, men i synnerhet genom praktik, vilket leder till erfarenheter som alla bär med sig och riktiga verktyg för var och en i sin roll. Att kunskapen för individerna därtill ges med en stor portion humor, var fantastiskt.”

Annika Nyberg Interims chef och vd Göteborg

Bemötandeträning är en kurs för ...

Chefer som leder tillitsbaserat

Många chefer ser behovet av att arbeta aktivt med tillitsbaserat ledande. Detta skapar engagemang bland medarbetarna – och på så vis ännu bättre bemötande inom organisationen.

Medarbetare som tar ansvar

Mängder av medarbetare tröttnar på offerkoftor och bråk, men saknar en tydlig modell för att lösa energitjuvar som passiv aggressivitet och onödiga konflikter.

Den som vill fortsätta utvecklas

Alla på jobbet strävar säkert efter tillitsfullt bemötande till kommunens medborgare - och kollegor. Men det behöver tränas.

Er som bygger tillit inom teamet

En arbetsplats som inte tar hand om sina nyanställda eller vikarier dräneras sakta. Därför bygger en kreativ arbetsplats på att också sist in får ett bra bemötande introduktion - så att de stannar eller som vikarie kommer tillbaka.

Dig som längtar efter en modern utbildning i bemötande

Bemötandeträningen med Transaktionsanalys och Forumteater är för alla som vill träna, få handfast feedback och konkreta verktyg som visat sig fungera för hundratals kursdeltagare.

Känner du igen dig? Då är vår kurs i bemötande perfekt för dig och dina kollegor.

Kursinnehåll

Vill du ha ett team som känner större arbetsglädje och motivation?

Om kursen Bemötande:

Kommunal verksamhet ställer stora krav på dem som arbetar där. Stressen är en utmaning, eventuell personalomsättning är en annan. Därför kräver en träning i bemötande både tydliga mål och en metod som fungerar på en sammansatt personalgrupp.

Detta är anledningen till att Frid & Freud valt att använda aktiv träning där personalen tar del istället för att de passivt lyssna på en föreläsning.

Förstudie - intervjuer för bättre bemötande

För att förstå ledningens mål inleder vi med att ta fram underlag till träningen, inte minst exempel ur er verksamhet. Det är dessa verkliga exempel som vi sedan gestaltar på scen i Forumteatern. Vi gör en förstudie – en journalistisk intervju av uppdragsgivaren samt personer som är verksamma inom de verksamheter som ska tränas i teori och Forumteater.

Forumteater med exempel ur er verksamhet

Forumteater är en metod som visar vardagskonflikter och hur man enkelt kan hitta lösningar. Men publiken behöver inte själv gå upp på scenen. De iakttar och interagerar genom att säga ”stopp - där är det fel bemötande”. ”Prova att bemöta annorlunda”. Scenerna som framförs av skådespelare skildrar aktuella situationer deltagarna känner igen sig i. I Frid & Freuds upplägg kombinerar vi Forumteatern med en enkel teorimodell: Transaktionsanalys, (TA).

Teori: Transaktionsanalys, (TA)

Transaktionsanalys är ett etablerat verktyg för organisationsutveckling. Teorin är konkret och enkel att ta till sig. Kärnan är att kunna ta ansvar för sina handlingar. TA visar dessutom hur vi människor agerar under stress, och med den kunskapen får deltagarna diskutera situationerna som visades i Forumteatern. Men för att kunskaperna ska leva vidare på arbetsplatsen följer vi upp med dokumentation och repetition.

Presentationsteknik

Effektiv presentationsteknik handlar om att, precis som tränade talare eller artister använda hjälpmedel, men göra det väl förberett. Du tränar konsten att använda mikrofon eller Powerpoint så att publiken inte somnar.

Dokumentation av bemötandeträningen

Efter utbildningen sänder Frid & Freud ut sammanfattning till samtliga deltagare. Genom att läsa vad man praktiskt gjort förstärks inlärningen och kunskapen fästs i minnet.

Egenarbete för verklig organisationsutveckling

Under terminen föreslår vi att arbetsgrupperna lägger in uppföljande diskussioner, kring professionellt bemötande, exempelvis under arbetsplatsträffar. Genom att chefer och medarbetare repeterar och tar upp utbildningens frågor befästs kunskapen. Detta är viktigt. Utan repetition sker ingen förändring och bestående organisationsutveckling.

Utvärdering

Efter träningen genomför vi tillsammans med uppdragsgivaren en utvärdering som sänds till deltagarna. ”Hur har utbildningen landat?”, ”Hur går ni vidare?.

Hur kan vi hjälpa er att skapa ännu bättre bemötande?

Vanliga frågor:

Vad är bra bemötande?

Vad som kollegor eller medborgare upplever som ett gott bemötande varierar självklart, men grundläggande är att visa respekt och intresse för personens situation. Lyssna, samtidigt som man hanterar den egna stressen, undviker att döma och hellre ställer frågor istället för att leverera egna färdiga svar. 

Bemötande och värdegrund?

En värdegrund utgörs av en samling centrala värden som ligger till grund för mänskliga relationer i en demokratisk gemenskap. Värdegrunden kan därmed inte innehålla värden som är exkluderande. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men att tillämpa en värdegrund kan behöva tränas återkommande, gärna i praktisk träning.

Hur hänger bemötande och etik på arbetsplatsen ihop?

Vi tränar teamet att bli mästare på bra bemötande. Då är det viktigt att kunna hantera vardagsstress och se mönster bakom eventuell passiv aggressivitet och offerkoftor. Men utan att skuldbelägga. Bemötande inom gruppen handlar om att involvera alla att bli ett fungerande team. Bra bemötande är ju handlingar, hur vi agerar mot varandra. Etik och vackra värdeord som ”generositet” är fint i ett Word-dokument. Men att bjuda en ny kollega på lunch är en konkret handling. Och handlingar säger mer än tusen ord.

Var håller ni kurser?

Frid & Freud ger kurser i kommunikation och bemötande. Vi gör det företagsinternt, alltså hos er och vi utgår från Malmö, men ger gärna kurser i Lund, Kristianstad, Helsingborg – ja hela Skåne och södra Sverige.

Kontakta Frid & Freud

Är du chef med minst 10 medarbetare?

Vi håller kreativa utbildningar i kommunikation och bemötande. Har ni en utmaning så matchar vi den med en lösning. 

Jag vill veta mer. Ring eller maila mig gärna.