Lek dig klok – sju vinster med improvisationsteater som stöds av forskning

Psychology Today 2023, av Clay Drinko, forskare och improskådespelare

Ibland kommer jag på mig själv med att predika för de redan frälsta. Jag skriver om improvisationsteater, impro och dess psykologiska fördelar, men då säger andra improvisatörer till mig att det har de vetat långt innan forskare började undersöka improvisatörer i MRI, magnetkamearöntgen.

Andra, som inte är improvisatörer hävdar raka motsatsen – att impro omöjligt kan ha psykologiska fördelar eftersom de gick på en kurs en gång på college, och inte var intresserade av det eller för att blotta tanken på att improvisera känns förfärlig för dem.

Så jag tänkte att det var dags att lista vad forskning har visat om impro hittills. Det finns Magnetkamera-röntgen; fMRI- och EEG-studier som visar positiva effekter på hjärnan, såväl som en snabbt växande lista med psykologiska studier som mäter improvisationens inverkan på kreativitet, stress, självförtroende, ångest, osäkerhetsintolerans och psykologiskt välbefinnande.

1. Improvisationsteater aktiverar språk- och kreativitetscentra

Impro förändrar hjärnan. I en serie studier satte Charles Limb, kreativitetsforskare och läkare  och hans team jazzimprovisatörer, freestyle-rappare och improvisatonskomiker i fMRI-maskiner. En MRI, magnetkamera-röntgen, mäter blodflödet i hjärnan, vilket ger oss en bättre bild av vilka hjärnområden som är mer och mindre aktiverade. Lemmen och teamet fann att under improvisation tenderar ett område som kallas den dorsolaterala prefrontala cortex att vara mindre aktivt, och ett område som kallas mediala prefrontala cortex blir mer aktivt. Detta innebär att medan man improviserar, “minskar en hjärnregion som är förknippad med ”självkritik”, och ett kreativt och språkligt hjärncenter i stället “tar mer plats”.

2. Impro ökar kreativiteten

Impro hjälper uppfinningsrikedomen. Det finns många studier som kopplar samman improvisation med just förbättrat kreativt tänkande. James Mourey ledde en studie som undersökte hur impro påverkade marknadsföringsstudenters kreativa tänkande, samarbete och själveffektivitet. För att testa sitt kreativa tänkande lät Mourey deltagarna tänka ut så många användningsområden för ett gem som möjligt. Detta är ett klassiskt kreativitetstest. Mourey fann att en tio veckor lång improkurs i allmänhet hjälpte deltagarna att utveckla mer kreativa användningsområden jämfört med en kontrollgrupp.

3. Impro minskar social ångest

Det kan förefalla som det motsatta skulle gälla, men studier visar att improvisationsteater kan minska social ångest. Peter Felsman har lett två studier som mäter hur förbättringar påverkade människors upplevda sociala ångest. Han fann att improvisation i allmänhet var till hjälp för att sänka människors sociala ångest, även efter bara 20 minuters improvisationsövningar.

4. Impro hjälper oss hantera osäkerhet

Osäkerhetsintolerans är den psykologiska mätaren för hur obekväm någon är med det okända. Peter Felsman ledde en studie som visade att impro i allmänhet hjälper till att minska människors osäkerhetsintolerans och att denna minskning är kopplad till en minskning av social ångest. Kort sagt, impro gör många människor mer bekväma med osäkerhet, vilket gör dem mer benägna att möta nya sociala situationer.

5. Improvisationsteater hjälper till vid komplexa trauman

Impro hjälper också till med hjärnvågens koherens. I en studie placerade forskarna Mary DeMichele och Scott Kuenneke EEG-elektroder på ungdomars huvuden och mätte deras hjärnvågsaktivitet före och efter 20 minuters improvisation. De fann att improvisation hjälpte till med hjärnvågens koherens. Eftersom trauma påverkar koherensen negativt, föreslår de att improvisation kan vara en användbar behandling för människor med komplexa trauman eftersom det kan hjälpa dem att få bättre kontakt med andra och hjälpa hjärnregioner att arbeta bättre tillsammans.

6. Impro ökar självförtroendet

Improteater ökar interpersonellt och prestationsförtroende. Sirke Seppänen, forskare vid Helsingfors universitet lät lärarstudenter graders sitt självförtroende med frågeformulär före och efter improvisationer och fann att, jämfört med en kontrollgrupp, ökade improträning människors mellanmänskliga förtroende, det vill säga tron ​​på att man kan interagera med andra framgångsrikt. Seppänen fann också att prestationsförtroendet ökade tack vare improvisation, och denna ökning fortsatte ett år efter improkursen. Generellt sett såg personer med lägre självförtroende före studien den största ökningen.

7. Improvisationsteater minskar stress

Impro har också visat sig minska stress inför en uppgift. Seppänen ledde en studie som jämförde deltagarnas stressnivåer före och efter att ha svarat offentligt på en matematikfråga. De använde frågeformulär, salivprover för att testa kortisolnivåer och elektroder för att mäta stressnivåer. De fann att gruppen som deltog i en sju veckor lång improkurs generellt sett var mindre stressade inför matteuppgiften. Ungefär som Seppänens resultat med självförtroende, rapporterade deltagarna med de lägsta självförtroendenivåerna de största stressreducerande effekterna.

Impros psykologiska fördelar

På bara ett decennium har forskare genomfört spännande forskning och börjat visa på en mer komplett bild av improvisationens fördelar och hur vi kan använda det som en terapeutisk behandling. Impro ökar kreativiteten och självförtroendet och minskar ångest och osäkerhetsintolerans. I en värld där vi verkar växa längre ifrån varandra och bli mer oroliga och splittrade, kan improvisation vara ett sätt vi kan komma ur våra huvuden och i stället samarbeta bättre med andra.

Dela:

Lämna ett svar

VI ÄR FRID & FREUD

Vi håller kreativa utbildningar i modern retorik och kommunikation. Har ni en kommunikationsutmaning så matchar vi den med en lösning.

lasse (at) fridfreud.se