ledarskap

En hållbar arbetsplats

Teater och psykologi hjälper er att bygga en arbetsplats där alla samarbetar.

Spelar alla på ditt jobb med i samma pjäs? Och, vet den som är chef vilket drama hen är del av? I Strindbergs roman Hemsöborna eller Shakespeares pjäs Macbeth, berättas om olika sorters ledarskap som havererar. I litteratur och pjäser finns långt fler fantasieggande frågor kring framgång och misslyckanden än i alla självhjälpsböcker och managementföreläsningar du kan finna.

Hållbara arbetsplatser

En arbetsplats är som en teater. Du och dina kollegor uppträder på en scen, i olika yrkesroller. Men viktigast är att alla spelar med i samma pjäs. Och framgång i det  följer med hur tydligt du kan och vågar spela din roll som ledare och regissör. I två olika halvdagskurser får du först nycklarna dels till likheten mellan att leda en teater och vara chef för en organisation. I den andra workshopen, får du konkret träna att lösa samarbetsproblem och gå vidare mot en gemensam vision. Du får prova själv i verklighetsnära rollspel och använda tekniker från teater och psykologi. Det blir viktiga erfarenheter du kan ta med dig till ditt eget modiga ledarskap efter kursdagen.

Endast en modig skådespelare lyckas beröra och fånga publikens intresse.

Frid & Freuds kurser i ledarskap:

VI ÄR FRID & FREUD

Vi håller kreativa utbildningar i modern retorik och kommunikation. Har ni en kommunikationsutmaning så matchar vi den med en lösning.

lasse (at) fridfreud.se