bemötande

Kundbemötande

Vad är ett bra kundbemötande enligt dig?

Det är inte bara vad du säger utan hur du gör det, som formar upplevelsen av dig och den arbetsplats du representerar. 

I kursen Modiga möten, tränar Frid & Freud dig som  är organisationens ansikte utåt. Med vår långa erfarenhet från teater och film, visar vi på likheterna mellan teaterscenen och arbetslivets scen, mellan en yrkesroll och skådespelarens roll.  

Ett bra möte garanteras av att alla har tränat, kan sin roll och spelar med i en och samma föreställning. 

Modiga och engagerade medarbetare sätter avtryck både i arbetsklimatet och på ekonomin.

Och med ett bra sätt att ta folk, möta besökare eller telefonsamtal bygger du en publik och en trogen kundgrupp som mer än gärna kommer tillbaka. Så, fundera gärna över: vad är ett bra kundbemötande enligt dig? Vilka verktyg skulle du behöva för att bli ännu bättre?

Efter Frid & Freuds kurs i kundbemötande kommer du att:

  • Med enkla medel förbättra kundens upplevelse och leverera en service i toppklass.

  • Hantera affekt och klagomål på ett konstruktivt sätt som sparar både tid och energi.

  • Lära dig att sätta gränser i samtal med krävande, framfusiga och konfliktsökande personer.

  • Känna ett större engagemang, och vara en del i en trygg grupp som samspelar och har kul på jobbet.

  • Kunna tolka andras kroppsspråk men också förstå hur du använder icke verbal kommunikation för att förstärka ditt eget budskap, övertyga och skapa sämja.

  • Lära enkel stresshantering och handfasta tekniker för att inte bära med dig arbetet hem.

Kursens effekt på arbetsplatsen i sin helhet:

Träningen hjälper er skapa samsyn i vad det är att fungera som ansiktet utåt och på så vis stärka ert anseende. Du får lära dig konkreta tekniker för att hantera klagomål och vända missnöjda kunder till ambassadörer för er verksamhet. 

Denna kurs är det perfekta valet för dig som:

  • Möter människor i ditt dagliga arbete.

  • Arbetar i första linjen, i växel eller kundsupport.   

  • Är projektledare. 

  • Vill stiga fram ur skuggan, ta större ansvar och bli organisationens ansikte utåt och internt.

Läs mer om kundbemötande för företag och kundbemötande för kommuner.

Modiga möten för:

VI ÄR FRID & FREUD

Vi håller kreativa utbildningar i modern retorik och kommunikation. Har ni en kommunikationsutmaning så matchar vi den med en lösning.

+46 70 820 10 08

lasse (at) fridfreud.se