Utbildning bemötande

bemötande inom tandvården

Vill ni stärka er kundnöjdhet? Då är det personliga bemötandet av kunden/patienten A och O. Det gäller från första intrycket i telefon eller reception. Till den känsla kunden får av att vara sedd, lyssnad på och viktig. Och allt detta går att träna.

Modern kurs inom gott bemötande

En nöjd kund är en återkommande kund. Ett dåligt omdöme kan göra stor skada. Därför är kundens/patientens upplevelse av bemötandet redan i telefon eller reception central. 

Det kan låta självklart. Men när stressen tar över är det lätt att bli blind och inte se det egna beteendet. Därför är bemötande något som bör tränas. 

Bemötandeträning med nya grepp: Forumteater

I Frid & Freuds moderna träning ser ni hur avgörande minskad stress, medvetet ordval och trevligt bemötande är för att nya och gamla patienter ska välja er som klinik och stanna kvar i framtiden.

Därför tränar Frid & Freud ert team med hjälp av Forumteater; en utbildningsform där professionella skådespelare spelar upp verklighetsnära situationer ni känner igen från ert arbete. Då kan ni tryggt titta på, få distans och själva förstå lösningar på olika situationer.

Några exempel på saker som kan behöva tränas: 

Kommunikation: Hur stress kan påverka dialogen med patienten. Brist på information är ofta en vanlig anledning till missnöje hos patienten. 

”Vi och de-tänkande”: Träna förståelsen för att alla som arbetar på kliniken är ”ett lag”. Få bukt med maktspel, härskartekniker och offerkoftor.  

Skuldbeläggande: Bli medveten om dina ordval och varför de kan upplevas som skuldbeläggande, inte minst av småbarnsföräldrar.

Den mänskliga faktorn: Ett tandläkarbesök kan kännas nervöst. Därför är det extra viktigt att patienten känner sig väl omhändertagen. Det handlar inte bara om vad du säger, utan även om hur du säger det.

Bemötande för klinikchefer och team

En framgångsrik träning i bemötande är till för alla – oavsett om du arbetar i receptionen, är behandlare eller chef. Det är helhetsintrycket som avgör kundens nöjdhet. Därför tränar vi hela team med praktiska övningar som skapar större arbetsglädje och ökad trivsel för såväl personal som kund. 

Forumteater har visat sig vara en väldigt framgångsrik metod för bemötandeträning, inte minst inom andra delar av vården.

Spela videoklipp

En aktiv kurs med Forumteater och psykologi…

Vi hjälper er att snabbt skapa en arbetsplats som utmärks av gott bemötande. Men vi gör det inte med föreläsningar. Nej, vi tror på kursdeltagare som tar till sig en utbildning genom att vara aktiva. Därför använder vi både psykologi och Forumteater där ni ser oss agera olika situationer från er verklighet. 

…fäster bättre än klassisk föreläsning

Vi kompletterar sedan Forumteatern med en interaktiv del där deltagarna, i bikupor, får diskutera situationerna som visas. Och detta upplägg, till skillnad från klassiska föreläsningar visar sig fungera mycket bra. Hur gjorde vi i till exempel i Lomma? Läs mer här.

Vad våra kunder säger om Frid & Freud

 

”Frid & Freud skapar ett lärande med teori, men i synnerhet genom praktik. Det skapar erfarenheter som alla bär med sig och riktiga verktyg för var och en i sin roll. Att kunskapen därtill ges med en stor portion humor, var fantastiskt!”

Annika Nyberg Interims chef och vd Göteborg

Bemötandeträning är en kurs för ...

Chefer som vill leda tillitsbaserat

Många chefer ser behovet av att arbeta aktivt med tillitsbaserat ledande. Detta skapar trygghet och engagemang bland medarbetarna – och på så vis ännu bättre bemötande inom organisationen.

Medarbetare som tar ansvar

Många medarbetare tröttnar på offerkoftor och bråk, men saknar en tydlig modell för att lösa energitjuvar som passiv aggressivitet och onödiga konflikter.

Den som vill fortsätta utvecklas

Alla på jobbet strävar säkert efter att ge kollegor och patienter ett gott bemötande. Men det är inte alltid lika lätt i praktiken. Därför behöver bemötande tränas om du vill fortsätta utvecklas i din arbetsroll.

Dig som vill ha nöjda och återkommande kunder

Ett misslyckat bemötande kan betyda en förlorad kund. Därför gäller det att ta hand om patienten innan skadan är skedd.

Dig som längtar efter en utbildning som ger verkliga resultat

Bemötandeträningen med Forumteater är för alla som vill få handfast feedback och konkreta verktyg som visat sig fungera för hundratals kursdeltagare.

Känner du igen dig? Då är vår kurs i bemötande perfekt för dig och dina kollegor.

Kursinnehåll

Vill du ha ett team som stärker kundnöjdheten?

Om kursen Bemötande:

Bemötandet inom tandvården ställer krav på de som arbetar där. Därför kräver en träning i bemötande både tydliga mål och en metod som fungerar på en sammansatt personalgrupp.

Detta är anledningen till att Frid & Freud valt att använda aktiv träning där personalen får vara delaktiga istället för att passivt lyssna på en föreläsning.

Förstudie - intervjuer för bättre bemötande

För att förstå ledningens mål inleder vi med att ta fram underlag till träningen, inte minst exempel ur er verksamhet. Det är dessa verkliga exempel som vi sedan gestaltar på scen i Forumteatern. Vi gör en förstudie – en journalistisk intervju av uppdragsgivaren samt personer som är verksamma inom de verksamheter som ska tränas i teori och Forumteater.

Forumteater med exempel ur er verksamhet

Forumteater är en metod som visar utmaningar i bemötandet och hur man enkelt kan hitta lösningar. Men publiken behöver inte själv gå upp på scenen. De iakttar och interagerar genom att säga ”stopp - där är det fel bemötande”. ”Prova att bemöta annorlunda”. Scenerna som framförs av professionella skådespelare skildrar aktuella situationer deltagarna känner igen sig i. I Frid & Freuds upplägg kombinerar vi Forumteatern med en enkel teorimodell: Transaktionsanalys, (TA).

Teori: Transaktionsanalys, (TA)

Transaktionsanalys är ett etablerat verktyg för organisationsutveckling. Teorin är konkret och enkel att ta till sig. Kärnan är att kunna ta ansvar för sina handlingar. TA visar dessutom hur vi människor agerar under stress, och med den kunskapen får deltagarna diskutera situationerna som visas i Forumteatern. Men för att kunskaperna ska leva vidare på arbetsplatsen följer vi upp med dokumentation och repetition.

Dokumentation av bemötandeträningen

Efter utbildningen sänder Frid & Freud ut en sammanfattning till samtliga deltagare. Genom att läsa vad man praktiskt gjort förstärks inlärningen och kunskapen fästs i minnet.

Egenarbete för verklig organisationsutveckling

Efter träningen föreslår vi att ni lägger in uppföljande diskussioner, kring professionellt bemötande, exempelvis under arbetsplatsträffar. Genom att chefer och medarbetare repeterar och tar upp utbildningens frågor befästs kunskapen. Detta är viktigt. Utan repetition sker ingen förändring och bestående organisationsutveckling.

Utvärdering

Efter träningen genomför vi tillsammans med uppdragsgivaren en utvärdering som sänds till deltagarna. ”Hur har utbildningen landat?”, ”Hur går ni vidare?.

Hur kan vi hjälpa er att skapa ännu bättre bemötande?

Vanliga frågor:

Vad är bra bemötande?

Vad som kunder/patienter upplever som ett gott bemötande varierar självklart, men grundläggande är att visa respekt och intresse för personens situation. Lyssna, samtidigt som man hanterar den egna stressen, undviker att döma och hellre ställer frågor istället för att leverera egna färdiga svar. 

Bemötande och värdegrund?

En värdegrund utgörs av en samling centrala värden som ligger till grund för mänskliga relationer i en demokratisk gemenskap. Värdegrunden kan därmed inte innehålla värden som är exkluderande. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men att tillämpa en värdegrund kan behöva tränas återkommande, gärna i praktisk träning.

Hur hänger bemötande och etik på arbetsplatsen ihop?

Vi tränar teamet att bli mästare på bra bemötande. Då är det viktigt att kunna hantera vardagsstress och se mönster bakom eventuell passiv aggressivitet och offerkoftor. Men utan att skuldbelägga. Bemötande inom gruppen handlar om att involvera alla att bli ett fungerande team. Bra bemötande är ju handlingar, hur vi agerar mot varandra. Etik och vackra värdeord som ”generositet” är fint i ett Word-dokument. Men att bjuda en ny kollega på lunch är en konkret handling. Och handlingar säger mer än tusen ord.

Var håller ni kurser?

Frid & Freud ger kurser i kommunikation och bemötande. Vi gör det företagsinternt, alltså hos er och vi utgår från Malmö, men ger gärna kurser i Mellansverige, Västsverige, Småland och södra Sverige.

Kontakta Frid & Freud

Är du chef med minst 10 medarbetare?

Vi håller kreativa utbildningar i kommunikation och bemötande. Har ni en utmaning så matchar vi den med en lösning. 

Jag vill veta mer. Ring eller maila mig gärna.